3DGence Sp. z o. o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. ue

Material Management
System

Zapewnia precyzyjne wydruki 3D.
Nadzoruje proces produkcji poprzez integrację druku.
Zapewnia zgodny z normą poziom wilgotności materiałów.

material management system

Material Management System

Material Management System zapewnia właściwe przygotowanie filamentów. Wbudowana suszarka zapewnia najwyższą jakość wydruków 3d. Dzięki integracją z siecią 3DGence CLOUD można monitorować dostępne zasoby materiałów i planować produkcję. System MMS stanowi integralną część systemu 3DGence CONNECT ™, który zapewnia kompleksowe rozwiązania dla przemysłowego druku 3d.

KONTROLA PROCESU DRUKU

ZARZĄDZANIE PROCESEM DRUKU

PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW

SUSZENIE MATERIAŁÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH

WYDRUKI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Funkcje

Monitoring procesu druku

Wystarczy, że zarejestrujesz w MMS jeden z materiałów Certyfikowanej Bazy Materiałów, a system automatycznie sprawdzi parametry materiału. Wymagany do rejestracji identyfikator z tagiem NFC znajduje się na każdej szpuli materiałów 3DGence. Po wczytaniu danych do MMS system przesyła informacje do 3DGence CLOUD. Od tego momentu następuje śledzenie procesu produkcyjnego, który jest prowadzony na MMS lub na drukarce liniowej 3DGence INDUSTRY i dodatkowo jest rejestrowany w dziennikach procesu.

Przygotowanie i suszenie materiałów

Teraz możesz zminimalizować ryzyko awarii lub przestoju w produkcji. Wybierz certyfikowany materiał 3DGence wraz z Systemem Zarządzania Materiałami, a MMS wskaże, co konkretnie należy zrobić z materiałem, a następnie automatycznie ustawi program suszenia lub przechowywania. Każdy materiał będzie suszony i przechowywany zgodnie z wymaganiami określonymi dla danej klasy materiału. System wybiera i wskazuje dokładne gniazdo do suszenia i przechowywania szpuli.

part annealing mms

Wyżarzanie drukowanych materiałów

Dzięki wyżarzaniu elementów w MMS nawet wysokowydajne wydruki PAEK są jeszcze bardziej trwałe. Skorzystaj z programu wyżarzania części, który został zaimplementowany w MMS. Dostosowane do potrzeb procedury wyżarzania PEAK zostały włączone do programu, tak aby zapewnić najwyższą wydajność półkrystalicznych części z ultrapolimerów: PEEK i Victrex AM200 FL z Bazy Certyfikowanych Materiałów 3DGence.

Najwyższa jakość wydruków

Bez użycia MMS

Części wydrukowane z materiałów, które nie są odpowiednio przechowywane, mają gorsze właściwości mechaniczne i jakość wizualną

Z użyciem MMS

Zaprogramowane tryby przygotowania MMS zapewniają trwałe i dokładne wydruki bez wad wizualnych

Specyfikacja techniczna

Material Management System

3DGence CONNECT™